Suodatinluokat ja ilmanvaihdon tehtävä

Suodatinluokat ja ilmanvaihdon tehtävä

, by Niila Jurvelin, 3 min reading time

Ilmanvaihtojärjestelmän yksi keskeisimmistä tehtävistä on ylläpitää sisäilman laatua poistamalla epäpuhtaudet ja tarjoamalla riittävästi raikasta ilmaa tiloihin.

Erityisesti kaupunkialueilla, joilla liikennepöly, siitepöly ja muut allergeenit voivat heikentää ilmanlaatua, ilmanvaihdon suodattimien rooli korostuu. Tässä blogitekstissä käymme läpi eri suodatinluokkia ja selitämme, miksi laadukkaiden ilmansuodattimien käyttö on tärkeää.

Ilmanvaihdon suodatinluokat EN779:2012 (käytöstä poistunut standardi)

Ilmanvaihdon suodattimet luokitellaan yleensä niiden kyvyn mukaan suodattaa hiukkasia ilmasta. 

 • Gross-luokat (G1-G4): Nämä ovat karkeita suodattimia, jotka poistavat suuria hiukkasia, kuten lehtiä ja hyönteisiä. Ne eivät ole tehokkaita pienempien hiukkasten, kuten siitepölyn ja pölyn, suhteen.
 • Hienosuodattimet (M5-M6): Nämä suodattimet pystyvät poistamaan ilmasta pienempiä hiukkasia, mukaan lukien karkeamman katupölyn ja osan siitepölystä.
 • Erittäin hienosuodattimet (F7-F9): Ne ovat tehokkaita erittäin pieniä hiukkasia vastaan, mukaan lukien suurin osa liikennepölystä, siitepöly ja pienemmät allergeenit.
 • HEPA-suodattimet (H10-H14): Nämä suodattimet tarjoavat korkeimman suodatustason, kyeten poistamaan ilmasta jopa mikroskooppisen pieniä hiukkasia. HEPA-suodattimia käytetään usein sairaaloiden leikkaussaleissa ja vaativan elektroniikan tuotantotiloissa.

Ilmanvaihdon suodatinluokat ISO 16890 (käytössä oleva standardi)

ISO 16890 -standardi on suhteellisen uusi tapa luokitella ilmanvaihdon suodattimia, ja se on korvannut vanhemman EN 779 -standardin. ISO 16890 keskittyy suodattimien kykyyn erotella erikokoisia hiukkasia, erityisesti PM1, PM2.5 ja PM10 -hiukkasia, jotka viittaavat hiukkasten halkaisijaan mikrometreissä.

Tässä ovat ISO 16890 -standardin mukaiset suodatinluokat:

 • ISO ePM10: Suodattaa vähintään 50% PM10-hiukkasista (hiukkaset, joiden halkaisija on enintään 10 mikrometriä). Tyypillisimpiä karkeuksia ovat suuremmat pölyhiukkaset, karkea siitepöly, karkea hiekkapöly. Kaikki silmällä nähtävä pöly kuuluu tähän luokkaan.
 • ISO ePM2.5: Suodattaa vähintään 50% PM2.5-hiukkasista (hiukkaset, joiden halkaisija on enintään 2.5 mikrometriä). Tyypillisimpiä karkeuksia ovat kadulta nouseva hienopöly, siitepöly ja allergeenit.
 • ISO ePM1: Suodattaa vähintään 50% PM1-hiukkasista (hiukkaset, joiden halkaisija on enintään 1 mikrometri). Tyypillisimpiä karkeuksia ovat ultrahienot hiukkaset kuten bakteerit, virukset, mikromuovi ja palamisesta syntyvät partikkelit. 

Jokaisella luokalla on useita alaluokkia, jotka ilmoittavat suodattimen tehokkuuden prosenttiosuuden. Esimerkiksi:

 • ISO ePM1 50% tarkoittaa, että suodatin poistaa vähintään 50% PM1-hiukkasista.
 • ISO ePM1 80% tarkoittaa, että suodatin poistaa vähintään 80% PM1-hiukkasista.

Nämä luokitukset auttavat valitsemaan oikean suodattimen tarpeiden mukaan, varsinkin kun kyse on pienhiukkasten, kuten liikennepölyn, siitepölyn ja muiden allergeenien suodattamisesta. ISO 16890 -standardi tarjoaa tarkan ja yksityiskohtaisen kehyksen suodattimien vertailuun ja valintaan, mikä on erityisen hyödyllistä alueilla, joilla ilmanlaatuun liittyvät vaatimukset ovat korkeat.

Suodatinluokkien vertailu on hankalaa ja vaatii asiantuntemusta. WellAirFix suodattimet ovat valmistettu käyttökohteen mukaan suodattamaan kohteessa tyypillisimpiä vaarallisia hiukkasia ja/tai kaasumaisia yhdisteitä. WellAirFix suodattimissa käytetään vain laadukkaimpia materiaaleja suodattamaan terveydelle vaaralliset hiukkaset. Hengitä puhdasta ilmaa - Voi paremmin.

Ilmanvaihdon tehtävä ja suodattimien merkitys

Ilmanvaihtojärjestelmän päätehtävä on varmistaa, että sisäilma pysyy terveellisenä ja turvallisena. Järjestelmä toimii vaihtamalla sisäilmaa ulkoilman kanssa, mikä auttaa poistamaan sisätiloissa syntyvät epäpuhtaudet kuten hiilidioksidin, keittiöiden ja kylpyhuoneiden kosteuden sekä muut ihmisten ja toiminnan tuottamat epäpuhtaudet.

Laadukkaat ilmansuodattimet ovat avainasemassa, kun halutaan varmistaa, että sisään tuleva ilma on puhdasta. Ne eivät ainoastaan suojaa rakennuksen asukkaita allergeeneiltä, kuten siitepölyltä ja homeitiöiltä, vaan myös parantavat yleistä sisäilman laatua. Erityisen tärkeää tämä on alueilla, joilla ulkoilman laatu voi olla heikko liikennepölyn ja teollisuuden päästöjen vuoksi.

Suodattimien vaihto ja ylläpito

Suodattimien säännöllinen tarkastus ja vaihto ovat välttämättömiä, jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii tehokkaasti. Suodattimen vaihtoväli riippuu monista tekijöistä, kuten suodattimen tyypistä, ilmanvaihtojärjestelmän käytön määrästä ja ulkoilman saastetasosta. Yleensä suodattimet tulisi tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Johtopäätökset

Ilmanvaihdon suodattimien oikea valinta ja huolto ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Etenkin herkille henkilöille, kuten allergikoille ja astmaatikoille, on tärkeää, että ilmanvaihtojärjestelmässä käytetään riittävän tehokkaita suodattimia. Puhtaampi sisäilma ei ainoastaan lisää asumismukavuutta, vaan se on myös sijoitus terveyteen ja hyvinvointiin.

Leave a comment

Leave a comment


Blog posts

Footer image

© 2024 Lastua

  Login

  Forgot your password?

  Don't have an account yet?
  Create account